logocomtax

Daňové poradenství

… o tom, že se nám naše práce úspěšně daří, svědčí pestré klientské portfolio, které považujeme za to nejcennější vyznamenání a výsledkové bohatství naší firmy…

Představení společnosti

ComTax Advising s.r.o. je specializovaná obchodní korporace, zaměřená na poskytování služeb v oblasti daňového poradenství.

Cílem společnosti je postupně naplňovat vizi v podobě  soustředění a rozšiřování týmu špičkových odborníků, schopných poskytnout klientům profesionální služby daňových poradců.

Naším tuzemským i zahraničním klientům nabízíme širokou škálu daňových služeb na území celé České republiky i v zahraničí.

Poslání, vize

  • Chceme být stále o krok vpřed a mít schopnost vidět i za roh.

  • Jsme si vědomi, že toho docílíme nekonečným procesem zvyšování vlastní odbornosti, schopností řešit problémy, trpělivostí i dobrou intuicí.

  • S radostí přebíráme správu daňových záležitostí našich klientů na naše bedra.
  • Naše práce nás musí bavit

  • Jsme velice spokojeni, když se ve spolupráci s námi cítí náš klient v bezpečí.


  • Jsme nadšeni, když ani po několika letech naší spolupráce klient neví, kde stojí budova, v níž sídlí jeho správce daně….

…daňové poradenství je činnost, která pro nás znamená nekonečný závazek vůči klientovi. Tento závazek plníme vysokou odborností a špičkovou kvalitou našich služeb….

Náš daňový tým

Ing. Petra Beranová

daňový poradce

člen KDP ČR ev. č. 4195

petra.beranova@comtax.cz

+420 774 490 310

Ing. Zdeněk Schwarz, Ph.D.

daňový poradce, jednatel

člen KDP ČR ev. č. 2713

zdenek.schwarz@comtax.cz

+420 608 739 945

Ing. Alena Swiechová

daňový poradce

člen KDP ČR ev. č. 4890

alena.swiechova@comtax.cz

+420 606 711 458

Ing. Leona Marková

daňový poradce

člen KDP ČR ev. č. 5630

leona.markova@comtax.cz

+420 777 552 429

Ing. Jiří Kohut

daňový poradce

člen KDP ČR ev. č. 5463

jiri.kohut@comtax.cz

+420 736 107 800

Ing. Markéta Kotasová

daňový poradce

člen KDP ČR ev. č. 5876

marketa.kotasova@comtax.cz

+420 777 643 507

Náš daňový tým by nebyl ničím bez podpory dalších zaměstnanců ComTax Advising s.r.o., našich milých kolegů a kolegyň, kteří nám poskytují dokonalý odborný support, vedou účetnictví našich klientů, ale taky nás naplňují optimismem a chutí k práci.

Spolupráce

Spolupráce mezi ComTax Advising s.r.o. a našimi klienty probíhá v zásadě ve třech rovinách:

  • Plnohodnotné zastřešení veškerých daňových povinností klientů na základě generální (neomezené) plné moci; díky této formě spolupráce garantujeme našemu smluvnímu partnerovi nejvyšší míru zabezpečení před neočekávanými daňovými problémy. Dáváme této formě spolupráce přednost, neboť máme možnost uchopit správu daní našich klientů pevně do svých rukou a řádně o ni pečovat. Drtivá většina klientů, a to jak tuzemských, tak i zahraničních, plnící daňové povinnosti na území ČR, využívá této formy spolupráce.
  • Dílčí zastupování v konkrétních procesních úkonech, postupech a daňových řízeních ve vztahu ke správci daně. Praxe nás poučila, že tato forma spolupráce zpravidla začíná odstraňováním nedostatků, způsobených nepříliš odborným vedením dílčích fází daňového řízení absolvovaných předtím, než se klient obrátil na specializovanou daňovou kancelář. I zde se však snažíme naším klientům poskytnout služby vedoucí k jejich maximální spokojenosti, a to vždy výhradně zákonným způsobem.
  • Běžná konzultační a poradenská činnost v oblasti aplikace hmotněprávní daňové legislativy, transformace a přeměny obchodních korporací, transfer pricingu, due dilligence.

Portfolio klientů

Kontakt

ComTax Advising s.r.o.

Kancelář:
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
700 30, Ostrava – Zábřeh
Česká republika
+420 608 739 945

https://www.clarioncongresshotelostrava.com/

© ComTax Advising 2022